Korona - tietoa Superilaiselle

Miten koronavirustilanne vaikuttaa superilaisten työpaikoilla?

SuPer päivittää tälle sivulle tietoa tilanteeseen liittyen. Päivitämme ohjeita ja sivuja tarpeen mukaan.

https://www.superliitto.fi/tyoelamassa/suojaa-ja-suojaudu-koronavirukselta/